Sebazdokonaľovaním zdokonaľovať vás a planétu

Naša planéte je jediným miestom pre život, ktoré máme. Jej ochrana prostredníctvom minimalizácie odpadu je kľúčová. My vo Vely sme sa rozhodli znížiť našu uhlíkovú stopu prostredníctvom nových obalov, ktorých zámerom je produkovať menej odpadu.